در هفتمين نشست شوراي هماهنگي مديران شرکت برق منطقه ای تهران در سال جاري، بر اشاعه فرهنگ صرفه‌جو...
19 آذر 1397
مجري طرح خطوط فوق توزيع شرکت برق منطقه ای تهران اعلام کرد: با هدف بالا بردن قابليت اطمينان و پايداري...
18 آذر 1397
شركت برق منطقه اي تهران  به جهت برگزاري  مراسم پرشكوه هفته دفاع مقدس از سوي حوزه نمايندگي ...
18 آذر 1397
شرکت برق منطقه ای تهران در سومين همايش ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني، كارگاه آموزشي خود را با عنوا...
10 آذر 1397